Holistische Psychologie

Holistische Psychologie Holistic Psychology

 

 Een inleiding in het hoe en waarom van de holistische psychologische theorie vindt men in het hoofdstuk Nieuwe of Holistische Psychologie.  

Om door te dringen in de inhoud van de theorie is er het hoofdstuk de stelling.

Om op een direkte manier inzicht te krijgen in de aard van de problematiek leest men het hoofdstuk voorbeelden .

Een nadere specificatie is beschreven in Doel van de Holistische Psychologie   .

In grote lijnen is het werk gesplitst in twee verschillend gerichte kanten: de groene pagina's beschrijven de theorie en de positieve kanten van het betoog.
Deze pagina's komen voort uit het hoofdstuk: Het specifieke idioom.
De blauw-witte pagina's beschrijven de pathologische situaties waarvoor de theorie van waarde is. Deze volgen voort uit het hoofdstuk: Onnodig lijden.
Deze tweedeling wordt niet streng gescheiden gehouden in plaats in het werk en ook niet qua inhoud. Vaak overlappen de aspecten elkaar. De tweedeling is bedoeld om een overzichtelijker structuur te creeren.

Vanuit het hoofdstuk Onnodig Lijden wordt een splitsing gemaakt in Problemen voor het Zelf en Problemen voor de Ander.  Er is een apart hoofdje gewijd aan De Moeder en aan Criminaliteit, zijnde een niet zozeer fysiek probleem .

Onder Problemen voor het Zelf vallen 
A. Depressie-symptomen. Hieruit voortvloeiend zijn er hoofdstukjes gewijd aan: 
gemoedsgesteldheden, doodsangst, suicide, boosheid, angst, verslavingen, workaholisme, alcoholisme, tabaksverslaving. Een apart hoofdstukje over depressie bij vrouwen. Opvliegers!

B. Spanningen onderverdeeld in psychische, emotionele en fysieke spanningen.

C. Faalangst, (faalangst en muziek), Dwanggedrag, Minderwaardigheidscomplex.

D. Egoisme, Afhankelijkheid.

 

De body van de theorie wordt uitgebouwd vanuit het hoofdstuk Het specifieke idioom en omvat o.a. de volgende hoofdstukken:
A. Motivatie, met als toelichtingen Eigenlijke en Oneigenlijke Motivatie. Een hoofdstuk over Verborgen doelen.

B. Een omschrijving van het Zelf en uitspinsels daaruit: Echt-Eigenlijke-Ik, voortkomend daaruit: Natuurlijk gevoel van Eigenwaarde, Echt Gevoel.  
Het Ego, Het Psycho-emotioneel Ego, en voortvloeiend daaruit o.a.: het Substituut Ego, Kunstmatig gevoel van Eigenwaarde, Ego-referenties.

Een greep uit de overige hoofdstukken: het Onbewuste, het Onderbewuste, Gezicht, Lichaamstaal, Fictie, Hindernissen, Strategieen.

 

 

 

 

This text is copyright 1999 by Annette Vogels